Как работят активистите на фондацията

Основите на фондацията са активистите. Те са хората, които са ангажирани с изпълненито на целите на фондацията. Когато имаме дадена цел и кампания, тя се разделя поравно измежду всички активисти и те сe ангажират на 100% с изпълнението на своята част от целта, като намират начин как да я изпълняват.

Вторият тип членове са доброволците. Те са хора, които подкрепят нашите идеи и искат да са полезни, но не желаят да се обвързват с резултата. Доброволците се прикрепят към активистите и им помагат в изпълнението на поетите задачи. Когато има цел или кампания, активиста се свързва със своите доброволци и пита всеки един дали иска да се ангажира със задачата и ако да - с каква част от нея. Активистът намира начин да реализира останалата част от своя ангажимент. Всеки активист е длъжен да предостави данните за своите доброволци на фондацията.

Активисти за гр. София

t.tsonev@vazdigane.bg
Цветомир Цонев
Цветомир Цонев

Историческата памет е двигателят, който ни движи напред. Тя придава смисъл на делата ни, помага ни да формулираме ясно целите, си. Уро...

ivan.belchev@vazdigane.bg
Иван Белчев
Иван Белчев

"Един човек, който не обича родно място и не пази скъпи спомени за него - той е изгубен човек!" - Димчо Дебелянов

milena.lekova@vazdigane.bg
Милена Лекова
Милена Лекова

"Колкото повече се инвестира в историята на дадена страна, толкова повече се увеличават инвестициите в бъдещето на хората."
Лестър Тъ...

stoycho.bozukov@vazdigane.bg
Стойчо Бозуков
Стойчо Бозуков

Пътят към свободата е „трънлив“, но е най-достойният път за човека и той следва да бъде извървян с вяра, чест и благородство.

Активисти за гр. Варна

i.mihaylov@vazdigane.bg
Ивелин Михайлов
Ивелин Михайлов

Когато човек се загуби в живота, трябва да се върне към своите корени!
Едва тогава ще си спомни кой е и ще осъзнае своя път.
Фондаци...

Активисти за гр. Плевен

Активисти за гр. Русе

milen.nedelchev@vazdigane.bg
Милен Неделчев
Милен Неделчев

Благородството и несломимия боен дух, проявени от българския народ по време на неговото вековно съществуване са дойстойни за уважение ...

Активисти за гр. Шумен

rosen.donev@vazdigane.bg
Да си българин е титла, която трябва да се заслужи!
Росен Донев

Ние, българите, винаги сме били обединени и сме действали задружно. Днес обаче преследваме грешните цели. Искаме друг да оправи нещата...

Активисти за гр. Бургас

a.bondzhev@vazdigane.bg
Асен Бонджев
Асен Бонджев

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало,...

Активисти за гр. Велико Търново

Активисти за гр. Габрово

ivan.borisov@vazdigane.bg
Иван Борисов
Иван Борисов

"Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си – само той може да го разбере и да му помогне." - Христо Ботев

Активисти за гр. Карлово

Активисти за гр. Козлодуй

Активисти за гр. Ловеч

Активисти за гр. Пловдив

radoslav.ivanov@vazdigane.bg
Радослав Иванов
Радослав Иванов

Децата са бъдещето на нацията ни. Като полагаме грижи за тях, ние се грижим и за просперитета на България. Нека разкрием пред нашите н...