Финансова подкрепа за Фондация ВЪЗДИГАНЕ

Фондация ВЪЗДИГАНЕ организира и провежда множество кампании и инициативи, които финансира основно с подкрепата на частни и корпоративни дарители. Ако желаете да направите парично дарение, можете да го направите по следните начини:

Дарение по банков път


Сметка за набиране на дарения
ФОНДАЦИЯ “ВЪЗДИГАНЕ”
БАНКА ДСК АД, BIC: STSABGSF
IBAN: BG91STSA93000022207475
Основание: Име на кампанията

Дарение чрез

Необходимо е да имате банкова карта или сметка в системата за електронни разплащания PayPal.

Дарение чрез

ПРЕДСТОИ да бъде реализирано.

Данъчни облекчения в полза на физически и юридически лица, които направят дарение на НПО

Данъчни облекчения
Фондация ВЪЗДИГАНЕ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на общественополезна дейност. Българското законодателство предвижда данъчни облекчения за физическите и юридически лица, направили дарения в полза на такива организации, а именно:
 
- намаляване с до 5 % на годишния облагаем доход на физическите лица с направените през годината дарения
 
- намаляване с до 10 % на счетоводната печалба на данъчно задължените юридически лица с направените през годината дарения.