„Да запалим родолюбието с фондация „Въздигане”

„Да запалим родолюбието с фондация „Въздигане”
В навечерието на трети март ОУ "Васил Априлов", с. Хърлец, заедно с Фондация Въздигане проведоха открит урок „Да запалим Родолюбието".
Урокът проведоха учителките Емилия Петрова и Силвия Ценкова и нашата безспирна активистка Матилда Гогова.
Децата затвърждаваха преживелищно знанията за това:
Кои са тези български революционери - храбри, силни, с чест, достойнство и смелост мъже, избрали смъртта в битка пред подчинението и зверствата, над които е бил подложен българският народ?
В какво са вярвали те?
Какво са носили в душата си, за да бъдат така смели и непреклонни?
Какво са казали? В какво са вярвали? Какво им е било свидно и мило?
Какво е станало точно след Освобождението? Каква е била първата банкнота след него? Къде се намира в момента тя и защо е бързо спряна от обръщение?
Гости на урока бяха Стела Вешкова - директор на ОУ „Васил Априлов", с. Хърлец и Огнемир Симов - кмет на село Хърлец.