Aктивна доброволческа помощ за засегнатите от наводненията села в Община Карлово

Aктивна доброволческа помощ за засегнатите от наводненията села в Община Карлово

От фондация "Въздигане" стартираме инициатива за активна доброволческа помощ за засегнатите от наводненията села в Община Карлово. 

Целта е да се осигури подкрепа на пострадалите домакинства и да се подпомогне процеса на разчистване и възстановяване на разрушената инфраструктура.

 

Как може да помогнете: 

 

1. Чрез доброволчески физически труд на място. 

На 10 и 11 септември (събота и неделя) ще се съберем отново на територията на селата в Община Карлово (с. Богдан, с. Слатина, с. Каравелово, с. Войнягово, с. Столетово, с. Розино, с. Христо Даново и с. Дъбене) с цел разчистване на наносите и осигуряване достъп до засегнатите домакинства.  

2. Чрез дарение на средства, които ще използваме за набавянето и доставката на стоки от първа необходимост - хранителни продукти, питейна вода, материали за работа на доброволците по време на разчистването. 

 

Нека бъдем съпричастни и да помогнем заедно на нашите пострадали сънародници!